Two men planting a tree

PARTNERSCHAP TUSSEN AGS EN PLANÈTE URGENCE

AGS werkt samen met de NGO Planète Urgence om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de biodiversiteit te beschermen en de lokale sociaaleconomische ontwikkeling te bevorderen. AGS doet dit door middel van 2 belangrijke projecten.

AGS ZAL MEER DAN 316000 BOMEN PLANTEN

AGS plant een boom voor elke internationale verhuizing. Eind 2022 zullen er meer dan 316000 geplant zijn.

AGS werkt in het kader van het programma Milieu en Ontwikkeling samen met de ngo Planète Urgence om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de biodiversiteit te beschermen en de lokale sociaaleconomische ontwikkeling te bevorderen. Na de deelname aan de ontwikkeling van de land- en tuinbouw in Mali en aan de herbebossing van het zuiden en zuidoosten van Haïti, neemt AGS momenteel deel aan de volgende twee projecten:

ONTVANG EEN GRATIS OFFERTE
Man planting mangrove in Indonesia

HERSTEL VAN HET MANGROVE MOERAS IN INDONESIE

4.327.342 geplante bomen in de regio Noord-Sumatra.

AGS en Planète Urgence werken aan het herstel van de mangrove corridor om de opwarming van de aarde tegen te gaan en de biodiversiteit te beschermen.

People planting Tapia in Madagascar

HERSTEL VAN DE TAPIAWOUDEN IN MADAGASKAR:

3.898.224 geplante bomen in de Itasy-regio bij Antananarivo.

Hiermee wordt ingespeeld op de dringende behoefte aan de herbebossing van tapiawouden en wordt de plaatselijke bevolking bewuster gemaakt van de ontbossing en wordt economische steun verleend.

Er wordt een boomcertificaat naar elke expat gemaild.
Door AGS te kiezen voor uw verhuizingen, draagt u bij aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en helpt u het milieu.

Get a quote